Vacatures

samen werken aan iets moois
Werken bij de Gemeente Deurne

Gezins- en Jongerencoaches

28-36 per week, schaal 9,
HR21 normfunctie Medewerker Beleidsuitvoering II.

 

Als gezins- en jongerencoach sta jij altijd klaar om ouders en/of jeugdigen met een ondersteuningsvraag te helpen. Of het nou gaat over het opvoedingsvraag van een ouder of om een onveilige situatie waarin een kind uit huis geplaatst moet worden, jij weet wat je moet doen. Daarnaast weet je ook snel te schakelen. Zit je op het ene moment in overleg met het consultatiebureau, het volgende moment vraagt de huisarts je om advies. Daarna word je in de auto op de terugweg rechtstreeks gebeld door een jongere die acuut jouw hulp nodig heeft. Nee, aan flexibiliteit bij jou geen gebrek!

 

Eenmaal in gesprek met de jongere blijf jij rustig en pragmatisch. Voordat je allerlei instanties in gaat schakelen ga je eerst kijken wat de jongere zelf kan, eventueel samen met de ouders of verzorgers. Zijn er toevallig vrienden, familie of buren die kunnen helpen?  Wat kan jij aan ondersteuning of hulpverlening bieden? Zijn er problemen die dan nog moeilijk op te lossen zijn, dan ga je kijken welke instanties het beste in deze situatie kunnen helpen. Je kijkt daarbij wat de jongere of het gezin nodig heeft en het is voor jou geen probleem om hierin creatief te zijn.

 

Elk gezin is een nieuwe puzzel en jij helpt om samen de stukjes te leggen. Jij weet gemakkelijk prioriteiten te stellen waardoor je bij elke casus de afweging maakt wat jouw rol is, hulpverlener, casus- of procesregisseur. Daarin wordt je inhoudelijk ondersteund door de gedragswetenschapper. Jij weet wanneer je een casus los kunt laten of juist door moet pakken want jij staat stevig in je schoenen. Jij hebt kennis van de normale ontwikkeling van kinderen en weet dus welke moeilijkheden ouders kunnen tegenkomen daarin. Je helpt ouders te laten inzien dat ze zelf goed bezig zijn en tot heel wat in staat zijn.

 

‘s Avonds verzorg je nog een voorlichtingsavond op de school waar jij contactpersoon voor bent. Doordat je je werktijden flexibel in kan richten is het voor jou geen probleem om ook ’s avonds te werken. Want ja, veel ouders werken overdag! De volgende ochtend zit je met je collega’s van het wijkteam in casusoverleg waarin jullie bespreken wat preventief in jullie wijk georganiseerd zou moeten worden. In jouw werk als gezins- en jongerencoach is geen dag hetzelfde!

 

Zorg in Deurne

De gemeente Deurne voert sinds 1 januari 2017 de zorgtaken uit in het team Zorg in Deurne. Deze zorgtaken bestaan uit Wmo/ Jeugdzorg/ Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen.  Zorg in Deurne bestaat uit multidisciplinaire clusters (gezins- en jongerencoaches, cliëntondersteuners, wijkwerkers, Wmo-consulenten, doorstroomcoaches 18-/18+) die in 3 wijkteams samenwerken. Daarnaast bestaat de 2e lijn van Zorg in Deurne uit het Schakelteam, gedragswetenschappers, jeugd- en gezinswerkers, een GGZ-consulent en een overbruggingscoach Wmo/Wlz/Zvw.

 

Wat neem je mee als Gezins- en Jongerencoach?

 

Pas jij binnen onze organisatie?

De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. Onze medewerkers zorgen voor deze ontwikkeling. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega die werkt volgens onze BROS-kernwaarden. Dit betekent dat je Bevlogen je werk doet, daarbij gefocust bent op Resultaat, en dat je Ondernemend te werk gaat door vooral de Samenwerking met bijvoorbeeld collega’s, inwoners en organisaties op te zoeken.  

 

Wie de gemeente Deurne is?

Deurne, een bruisende gemeente in Brainport Eindhoven met grote ambities. Deurne heeft een sterke centrale kern, goede voorzieningen en verbindingen, een gevarieerd landelijk gebied en levendige kerkdorpen met elk een eigen karakter. Met de blik naar buiten stimuleren we duurzame, toekomstgerichte oplossingen en bieden we ruimte voor innovatie. Samen denken we groot, als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting voor iedereen en om de samenwerking binnen Brainport Eindhoven en Greenport. Soms is het ook belangrijk om “klein" te denken, als het gaat om maatwerk leveren zoals in de zorg. Wij zijn een gemeente die dicht bij de inwoner staat. Samen met inwoners en nieuwe collega’s willen wij zorgen voor een toekomstbestendig Deurne. Ga jij deze uitdaging met ons aan?

 

Wat krijg je ervoor terug?

 

Interessant, maar heb je toch nog vragen?

Neem dan contact op met Mariëlla Bastiaans. Zij wordt jouw nieuwe teamleider. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-12780525.

 

Direct solliciteren?

Klik dan op de sollicitatiebutton. Dit kan tot en met 8 augustus 2019. De gesprekken vinden plaats in week 33.